20, March, 2018 / 3:57

Transmetim i drejtpërdrejt

Transmetimi në orarë

E Hënë

Transmetimi ne Orarë
00:01 – 00:30 Marketing në TV OPOJA
00:31 – 01:30 Film Artistik
01:31 – 02:00 Marketing në TV OPOJA
02:01 – 03:30 Dokumentar
03:31 – 03:45 Marketing në TV OPOJA
03:46 – 04:30 Film Artistik
04:31 – 05:00 Marketing në TV OPOJA
05:01 – 07:00 Program per Femijë
07:01 – 07:15 Marketing në TV OPOJA
07:16 – 09:45 Mirmengjesi Opojë
09:46 – 10:00 Marketing në TV OPOJA
10:01 – 11:45 TOP LISTA SHQIPTARE
11:46 – 12:00 Marketing në TV OPOJA
12:01 – 13:30 Serial javor
13:31 – 14:00 Marketing në TV OPOJA
14:01 – 16:00 Program Argetues
16:01 – 16:15 Marketing në TV OPOJA
16:16 – 17:15 Reportazhe Historike
17:16 – 17:30 Marketing në TV OPOJA
17:31 – 18:50 Film Artistik Shqip
18:51 – 19:00 Marketing në TV OPOJA
19:01 – 21:45 Program Argetues
21:46 – 22:00 Marketing në TV OPOJA
22:01 – 00:00 Film Artistik Shqip

E Martë

Transmetimi ne Orarë
00:01 – 00:30 Marketing në TV OPOJA
00:31 – 01:30 Dokumentar
01:31 – 02:00 Marketing në TV OPOJA
02:01 – 03:30 Film Artistik
03:31 – 03:45 Marketing në TV OPOJA
03:46 – 04:30 Reportazhe te ndryshme
04:31 – 05:00 Marketing në TV OPOJA
05:01 – 07:00 Program per Femijë
07:01 – 07:15 Marketing në TV OPOJA
07:16 – 09:45 Mirmengjesi Opojë
09:46 – 10:00 Marketing në TV OPOJA
10:01 – 11:45 TOP LISTA SHQIPTARE
11:46 – 12:00 Marketing në TV OPOJA
12:01 – 13:30 Serial javor
13:31 – 14:00 Marketing në TV OPOJA
14:01 – 16:00 Program Argetues
16:01 – 16:15 Marketing në TV OPOJA
16:16 – 17:15 Reportazhe Natyrore
17:16 – 17:30 Marketing në TV OPOJA
17:31 – 18:50 Film Artistik Shqip
18:51 – 19:00 Marketing në TV OPOJA
19:01 – 21:45 Program Argetues
21:46 – 22:00 Marketing në TV OPOJA
22:01 – 00:00 Film Artistik Shqip

E Mërkurë

Transmetimi ne Orarë
00:01 – 00:30 Marketing në TV OPOJA
00:31 – 01:30 Dokumentar
01:31 – 02:00 Marketing në TV OPOJA
02:01 – 03:30 Film Artistik
03:31 – 03:45 Marketing në TV OPOJA
03:46 – 04:30 Reportazhe te ndryshme
04:31 – 05:00 Marketing në TV OPOJA
05:01 – 07:00 Program per Femijë
07:01 – 07:15 Marketing në TV OPOJA
07:16 – 09:45 Mirmengjesi Opojë
09:46 – 10:00 Marketing në TV OPOJA
10:01 – 11:45 TOP LISTA SHQIPTARE
11:46 – 12:00 Marketing në TV OPOJA
12:01 – 13:30 Serial javor
13:31 – 14:00 Marketing në TV OPOJA
14:01 – 16:00 Program Argetues
16:01 – 16:15 Marketing në TV OPOJA
16:16 – 17:15 Reportazhe Historike
17:16 – 17:30 Marketing në TV OPOJA
17:31 – 18:50 Film Artistik Shqip
18:51 – 19:00 Marketing në TV OPOJA
19:01 – 21:45 Program Argetues
21:46 – 22:00 Marketing në TV OPOJA
22:01 – 00:00 Film Artistik Shqip

E Enjte

Transmetimi ne Orarë
00:01 – 00:30 Marketing në TV OPOJA
00:31 – 01:30 Dokumentar
01:31 – 02:00 Marketing në TV OPOJA
02:01 – 03:30 Film Artistik
03:31 – 03:45 Marketing në TV OPOJA
03:46 – 04:30 Reportazhe te ndryshme
04:31 – 05:00 Marketing në TV OPOJA
05:01 – 07:00 Program per Femijë
07:01 – 07:15 Marketing në TV OPOJA
07:16 – 09:45 Mirmengjesi Opojë
09:46 – 10:00 Marketing në TV OPOJA
10:01 – 11:45 TOP LISTA SHQIPTARE
11:46 – 12:00 Marketing në TV OPOJA
12:01 – 13:30 Serial javor
13:31 – 14:00 Marketing në TV OPOJA
14:01 – 16:00 Program Argetues
16:01 – 16:15 Marketing në TV OPOJA
16:16 – 17:15 Reportazhe Shkencore
17:16 – 17:30 Marketing në TV OPOJA
17:31 – 18:50 Film Artistik Shqip
18:51 – 19:00 Marketing në TV OPOJA
19:01 – 21:45 Program Argetues
21:46 – 22:00 Marketing në TV OPOJA
22:01 – 00:00 Film Artistik Shqip

E Premte

Transmetimi ne Orarë
00:01 – 00:30 Marketing në TV OPOJA
00:31 – 01:30 Film Artistik
01:31 – 02:00 Marketing në TV OPOJA
02:01 – 03:30 Dokumentar
03:31 – 03:45 Marketing në TV OPOJA
03:46 – 04:30 Reportazhe te ndryshme
04:31 – 05:00 Marketing në TV OPOJA
05:01 – 07:00 Program per Femijë
07:01 – 07:15 Marketing në TV OPOJA
07:16 – 09:45 Mirmengjesi Opojë
09:46 – 10:00 Marketing në TV OPOJA
10:01 – 11:45 TOP LISTA SHQIPTARE
11:46 – 12:00 Marketing në TV OPOJA
12:01 – 13:30 Serial javor
13:31 – 14:00 Marketing në TV OPOJA
14:01 – 16:00 Program Argetues
16:01 – 16:15 Marketing në TV OPOJA
16:16 – 17:15 Reportazhe Historike
17:16 – 17:30 Marketing në TV OPOJA
17:31 – 18:50 Film Artistik Shqip
18:51 – 19:00 Marketing në TV OPOJA
19:01 – 21:45 Program Argetues
21:46 – 22:00 Marketing në TV OPOJA
22:01 – 00:00 Film Artistik Shqip

E Shtunë

Transmetimi ne Orarë
00:01 – 00:30 Marketing në TV OPOJA
00:31 – 01:30 Film Artistik
01:31 – 02:00 Marketing në TV OPOJA
02:01 – 03:30 Film Artistik
03:31 – 03:45 Marketing në TV OPOJA
03:46 – 04:30 Film Artistik
04:31 – 05:00 Marketing në TV OPOJA
05:01 – 07:00 Program per Femijë
07:01 – 07:15 Marketing në TV OPOJA
07:16 – 09:45 Program Argetues
09:46 – 10:00 Marketing në TV OPOJA
10:01 – 11:45 Film Artistik
11:46 – 12:00 Marketing në TV OPOJA
12:01 – 13:30 Reportazhe
13:31 – 14:00 Marketing në TV OPOJA
14:01 – 16:00 Program Argetues
16:01 – 16:15 Marketing në TV OPOJA
16:16 – 17:15 Reportazhe Shkencore
17:16 – 17:30 Marketing në TV OPOJA
17:31 – 18:50 Film Artistik Shqip
18:51 – 19:00 Marketing në TV OPOJA
19:01 – 21:45 Program Argetues
21:46 – 22:00 Marketing në TV OPOJA
22:01 – 00:00 Film Artistik Shqip

E Diel

Transmetimi ne Orarë
00:01 – 00:30 Marketing në TV OPOJA
00:31 – 01:30 Film Artistik
01:31 – 02:00 Marketing në TV OPOJA
02:01 – 03:30 Film Artistik
03:31 – 03:45 Marketing në TV OPOJA
03:46 – 04:30 Film Artistik
04:31 – 05:00 Marketing në TV OPOJA
05:01 – 07:00 Program per Femijë
07:01 – 07:15 Marketing në TV OPOJA
07:16 – 09:45 Program Argetues
09:46 – 10:00 Marketing në TV OPOJA
10:01 – 11:45 Film Artistik
11:46 – 12:00 Marketing në TV OPOJA
12:01 – 13:30 Reportazhe
13:31 – 14:00 Marketing në TV OPOJA
14:01 – 16:00 Program Argetues
16:01 – 16:15 Marketing në TV OPOJA
16:16 – 17:15 Reportazhe Historike
17:16 – 17:30 Marketing në TV OPOJA
17:31 – 18:50 Film Artistik Shqip
18:51 – 19:00 Marketing në TV OPOJA
19:01 – 21:45 Program Argetues
21:46 – 22:00 Marketing në TV OPOJA
22:01 – 00:00 Film Artistik Shqip

...gjithmonë me ju, vetëm për ju...