Sot në zyrën e kryetarit të komunës u nënshkrua memorandum bashkpunimi, prej të cilit do përfitojn nxënësit e tre shkollave fillore nga Komuna e Dragashit.

Duke u nisur nga rrethanat e krijuara si pasoj e pandemisë, prej buxhetit të planifikuar për donacione, kompania vendore AEG SHARR do dhuroj pako anti pandemi, për të gjith nxënësit e nivelit fillor (kl1- kl5), në shkollat: “28 Nëntori” Bresanë, “Ilmi Bahtijari” Blaç dhe shkollën “Samidin Emini” Kuk.

Pakot përmban: Dezinfektuës, maska higjienike, materiale informuese si dhe dhurata për mbi 500 nxënës të shkollavë të lartëpermendura.

Pas nënshkrimit krytari i komunës e falendëroi përfaqesuesin e kompanis AEG, duke permendur se këto donacione janë mëse të nevojshme e të mirëpritura në këto kohë, ngase vetë komuna e ka shumë të vështirë të mbuloj të gjitha kërkesat, ndersa përfaqesuesi z. Shpetim Kamberi nder tjerash tregoi se u zgjodhën pikerisht nxënësit e nivelit fillor pasi që ky nivel është më pak i vetëdijeshem për gjendjën që po kalojm e njëherit mund të jen edhe bartës të infeksionit nepër familje.

Këto pako do shpërndahen nëpër shkolla ditët në vijim nga vet përfaqësuesit e kompanisë.

©TVOPOJA