Ambasada Amerikane në Prishtinë në bashkëpunim me Komunën e Dragashit, Shërbimin Shëndetësor në Ambasadën Amerikane në Prishtinë ka organizuar trajnimin treditor për Ringjalljen Kardiopulmonare dhe Përdorimin e Defibrilatorit të Jashtëm Automatik për përafërsisht 45 mësimdhënës të Komunës së Dragashit.

Ky trajnim është fokusuar kryesisht në pjesën praktik.
Qëllimi i këtij trajnimi është :

1.) Ndërtimi i raporteve në mes të pjesëtarëve të FSK-së dhe mësimdhënësve të grupeve të ndryshme etnike në komunën e Dragashit;

2.) Krijimi i lidhjeve/urave të reja me komunitetin shqiptar, goran dhe boshnjak në këto treva dhe

3.) T’i mundësojë mësimdhënësve/pjesëmarrësve në Komunën e Dragashit të fitojnë shkathtësi/njohuri për ofrimin e ndihmës së parë për nxënësit dhe gjithë komunitetin e tyre, sa herë që ka nevojë.

Ky trajnim do të fokusohet kryesisht në pjesën praktike dhe do të zgjasë përafërsisht 3-4 orë, me dy Instruktorë të çertifikuar të Kompanisë Mjekësore/FSK, Instruktorin e çertifikuar nga Shërbimi Shëndetësor i Ambasadës Amerikane në Prishtinë.

©TVOPOJA