Komuna e Dragashit duket se po bashkpunon ngusht me programin e Unicef-it në Kosovë, për angazhimin e madh të kryetarit Shaban Shabani ka shkruar edhe faqja zyrtare e Unicef-it, duke premtuar për një Dragash miqësor për fëmijët!

Postimi në Unicef Kosovo Programme:
Edhe pse ndoshta në distancë më të largët, fëmijët e Dragashit nuk duhet të jenë më të pafavorizuarit! Jemi jashtëzakonisht të lumtur për angazhimin e kryetarit Shaban Shabani për të bashkëpunuar me UNICEF-in në Kosovë për ta bërë Dragashin një qytet miqësor për fëmijët!

©TVOPOJA