Njoftohen të gjithë personat, nga mosha 80 e më shumë vjeç, si dhe personat me sëmundje kronike (Personat në dializë, persant me diabet dhe peronat me sëmundje kardiovaskulare) qëtë lajmërohën në QKMF në Dragash – Shërbimin e Imunizimit, ose në qendrat më të afërta, QMF-të dhe AMF-të që të gravitojnë në komunën e Dragashit, me qëllim të evidentimit pët tu vaksinuar me vaksinën Covid-19

Dokumentet e nevojshme sipas QKMF-së:

-Letërnjoftimi;
-Raporti mjeksorë që dëshmonë sëmundjen kronike;
-Numer telefoni;
-Vendbanimi Aktual.

Duhet të lajmëroheni deri më datën 07.01.2021, pasi që vaksinimi pritet të filloj menjëher pas kësaj date.