Drejtoria e Arsimit në Dragash ka shpallur konkurs për plotësimin e vendeve të punës për Drejtor të shkollave të mesme të ulëta raporton televizioni Opoja.

Në ketë konkurs të shpallur nga ky dikaster kërkohet të plotësohen vendet e punës “Drejtor” në keto institucione shkollore: Shfmu Samidin Emini – Kuk, Shfmu Restelica – Restelic, Shfmu Svetlost – Krushevë, Shfmu Zenuni – Brod, Shfmu Shaban Shabani- Llopushnik, Shfmu 9 Maj – Rapç.

Ky konkurs do të jetë i hapur nga data 14 Maj 2021 deri me 28 Maj 2021 të gjithë të interesuarit për keto pozita të lartpërmendura mund të paraqesin aplikacionet e tyre pranë Drejtorisë së Arsimit në Dragash.

Ketu është edhe njoftimi zyrtar nga Drejtoria e Arsimit në Dragash.