Drejtoria e Arsimit në Dragash shpall konkursin për tre vende pune për mësimdhënës në keto institucione shkollore:
•SHFMU 28 Nëntori në Bresanë një mësimdhënës të gjuhës shqipe me 10 orë pune
•SHFMU Fetah Sylejmani në Dragash një mësimdhënës të gjuhës angleze me 18 orë pune deri sa të kthehet puntori nga pezullimi i përkohshëm ( Dakorduar).
• SHFMU Svetlost në Krushevë një mësimdhënës për mesim klasorë.

Konkursi është i hapur për 15 ditë që nga data e publikimit të ketij njoftimi nga DKA në Dragash!