Të gjitha shkollat e komunës së Dragashit iu përgjigjen sot vendimit të drejtoris së arsimit në këtë komunë, e iu bashkuan aksionit të përgjithshem vullnetar për pastirmin e hapsirave shkollre si dhe ambienteve e rrugeve pran shkollave.

Kjo inciativ u ndërmor për shkak të 22 prillit, datë kjo e cila është proklamuar si Ditë Ndërkombetare Ekologjike në Republiken e Kosoves, këtij aksioni iu bashkuan edhe të gjith mësimdhënësit e drejtorët e shkollave poashtu edhe drejtori i arsimit z.Vloran Cenaj.

Ndër hapsirat e pastruara ishin edhe varrezat e deshmorëve në Dragash, nga ky aksion u larguan një numër i madh i mbeturinave, vlen te permendet se thasët me mbeturinat e grumbulluara i largoi kompania për pastrimin e mbeturinave Eko-Regjioni.

©TVOPOJA