Shahadin Mejzini, Artist e piktor i shumë ekspozitave personale- kolektive e ndërkombëtare dhe i çertifikuar ndërkombëtarisht, e prof. i arteve dikur në SHFMU “Ulina” Kosavë dhe SHFMU “Ilmi Bahtjari” Blaç dhe, së fundmi prof në Qendrën e Kompetencës “11Marsi” Prizren.

Shifen shumë urime në ditlindjen e tij të 45 nga komuniteti artistik, kolegët e nxënësit përmes rrjeteve sociale të Facebook-ut dhe Instagram-it, e që na jep të kuptojmë se ky profesor është njeri me karakter e profesionist i vlerësuar, nga të gjithë ndër më të respektuarit, andaj mbetet edhe profesori që gëzon respekt nga nxënësit e Arteve të aplikuara e më gjerë !..

E këtë gjë e vërejm në urimet e percjellura të shumëta të ditëlindjes së 45 të tij, nga komuniteti i artistëve vendorë e ndërkombëtar nga kolegët piktor, profesorët e nxënësit e tij !..Ku urimet kohë pas kohe, ditëlindje pas ditëlindje, përcillen me foto të uruar ditëlindjen e tij !

Andaj edhe neve i urojmë ditëlindjen e 45 profesorit e artistit tonë duke i dëshiruar çdo të mirë në krijimtarinë e tij artistike kontributëdhënëse drejtë gjeneratave të reja!