Qendra Informuese në Dragash është e hapur çdo ditë pune për të gjitha gratë e vajzat e Dragashit, si dhe partneret e tyre. Orari i sesioneve është  i publikuar në QKMF në Dragash, ne uebfaqen e Aksionit për Nëna dhe Fëmijë si dhe grupin në rrjetet sociale të Qendrës – Klasat për Nëna.

Themelimi i Qendrës në Dragash shënon pikën e 9-të në Kosovë që inkuadron programin edukativ të qendrave si pjesë të shërbimit ditor për shëndetin e nënës dhe fëmijës në nivelin primar. Qendra “Klasat për Nëna” në Dragash ofronë shërbime edukative, aktivitete të mirëqenies fizike dhe psiqike, informacione këshilluese për kujdesin para dhe pas lindjes, depresionin e pas lindjes, ushqyerjen me gji, kujdesin për të sapolindurin, të ushqyerit e foshnjës, imunizimin si dhe kujdesin ndaj fëmijës, u shpreh përfaqësuesja e Aksionit për Nëna dhe Fëmijë, Albiona Beselica Beha.
“Banka Raiffeisen vazhdimisht i ka kushtuar vëmendje të veçantë përkrahjes së shëndetësisë meqenëse shëndetësia është një fushë më specifike. Ne jemi shumë të kënaqur që mund t’iu ofrojmë nënave të reja qendra edukative si kjo. Banka Raiffeisen mbetet e përkushtuar për ta ndihmuar shëndetësinë,” u shpreh z. Robert Wright, drejtor i Bankës Raiffeisen.
Që nga viti 2014 kur u themelua ky program, Klasat për Nëna janë të shtrira ne 8 komuna të Kosovës: Prishtinë, Ferizaj, Mitrovicë, Prizren, Kaçanik, Pejë, Shterpcë dhe Dragash.