Njoftim

Një bashkatdhetarë ka humbur portofolin e tij me dokumentacione shumë të rëndësishme.
Andaj nepermjet mediumit tanë kerkon ndihmë që personi i cili ka gjetur atë të kontaktoj në tel 043 800 421.
Për ketë ai thotë se do të shpërblej personin i cili ka gjetur portofolin e tij.

Dokumentacionet në portofol janë me keto të dhëna: Edon Çoqa dhe Gzim Krasniqi.
Ndërsa mbrenda në portofol është një shumë e konsiderueshme e të hollave ku sipas tyre është rreth 1300 euro.