Është hapur Qendra Operative në Dragash për menaxhimin e pandemisë Covid-19
Për lëvizje pas orës 22:00 deri në ora 05:00, duhet të bëhet kërkesë në Shtabin Emergjent të Komunës së Dragashit përmes komunikimit me Shtabin Emergjent të Komunës së Dragashit me email:
qendraoperativedragash@rks-gov.net
Pastaj Shtabi bën kërkesën në Qendrën Operative të MPBAP-së.
©TVOPOJA