Kryqi i Kuq i Kosovës konkretisht dega e saj në Dragash ka organizuar Garën e ndihmës së parë në nivel Komunal njofton TV OPOJA
Në këtë garë të organizuar në nivel komunal ishin pjesamrrës nxënësit e Shkollës së mesme Ruzhdi Berisha ku njeri prej grupeve të nxënësve kishte dalur fituës i garës.
Me keto organizime Kryqi i Kuq në Dragash po mundohet të i senzibilizoi nxënësit se si të verpojn në raste emergjente.
Disa jave më par TV OPOJA njoftoi për trajnimin e arsimatareve të shkollave të komunës sonë që në raste të tilla të ken njohuri që të ofrojn ndihmën e shpejt.