Komuna e Dragashit nepermjet një njoftimi në faqen e saj zyrtare në internet ka ber të ditur se janë subvencionuar 278 fermerë të cilet veprimtarinë e tyre e ushtrojnë mbrenda territorit të saj.

Në njoftim thuhet se të gjithë fermerët të cilët janë të pa kënaqur në lidhje me ketë vendim mund të paraqesin kerkesen tek zyrat përkatëse në komunën e Dragashit në afat 5 ditorë.

Ketu e keni listen e përfituesve të subvencioneve të publikuar nga Komuna e Dragashit: