Komuna e Dragashit ketë vit ka berë pergaditje të nevojshme për menaxhimin e situatës në infrastrukturën rrugore gjatë sezonit dimëror.

Para disa ditësh komuna e Dragashit kishte pranuar tre traktor që të cilet do të shërbejnë për të larguar boren në të gjitha akset rrugore në komunën tonë.

Përveç se do të kujdesen për mirëmbajtjen e rrugëve në qytezën e Dragashit ata do të bej edhe mirëmbajtjen e të gjitha rrugëve të fshatrave të opojës dhe Gorës. Këtë vit komuna do të përkujdeset që të gjitha rrugët kryesore të jen në qarkullim.

Për ketë përgjegjes do të jetë drejtoria për shpetim e sherbim publik në Dragash.

©TVOPOJA