NJOFTIM
Nga dita e Hënë përson përgjegjës per gjendjën e rrugëve lokale,gjat stinës së Dimrit në pjesën e Opojës është Nenkryetari i I komunës Resul Fetahu.Ky eshte numri i tij i telefonit te cilin mund ta përdorni në rast nevoje nga ora 6:00 deri në ora 23:00 049731475
Edhe pse rruga Tyrbe- Zaplluxhe nuk është përgjegjësi i Komunës, ne rast nevoje ju mund te lajmëroni Nenkryetarin dhe për këtë rrugë.

Përgjegjës per gjendjen e rrugëve gjat stinës së dimrit në pjesën e Gorës ështe Vetim.Ramadani. Ky eshte numri i tij i telefonit të cilin mund ta përdorni në rast nevoje nga ora 6:00 deri në ora 23. tel.049 217 381.Edhe pse Rruga Dragash -Brod dhe Dragash- Restelicë nuk është përgjegjësi e komunës, për gjendjen në këto rrugë mund ta lajmëroni të njejtin.