Po ndodh tani diskutimi me qytetarë për “Kosoven Që Duam.” Kosova Që Duam është iniciativë e shoqërisë civile për angazhim të qytetarëve për të promovuar qeverisje të mirë në Kosovë. Ky Diskutim esht organizuar nga organizata Democracy Plus, Instituti D4D si dhe Lëvizja FOL ,ne Bashkpunim me “Qendra Rinore Avoko Dragash të cilat në fillim të diskutimit do të prezatojnë shkurt disa platforma për qeverisje të mirë që mund të shfrytëzohen nga qytetarët kudo.

Në këtë takim është konstatuar me qytetarë për sfidat e angazhimit të tyre për të siguruar arsim, shëndetësi dhe shërbime më cilësore si dhe çfarë veprime mendojnë se duhet të ndërmirren nga oragnizata jo-qeveritare për të siguruar qeverisje më të mirë. .