Kryetari i komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, një ditë pasi kishte bërë Betimin për të parin e komunës ka bërë një veprim të papritur.

Ai ka larguar një punim dore që në treven e Opojës i thonë “Tentena” nga tavolina ku priteshin mysafirët në zyrën e Kryetarit.

Punimi i dorës ” Tentena ” është një simbol i vjetër i trashëgimisë kulturore që trashëgohet nga koha Iliro Pellazge.

Por a do të zëvendësohet ky punim dore “Tentena” me ndonjë simbol tjetër pritet të shihet në ditët në vijim.