Aktivitetet humanitare dhe mbrojtja e kultivimi i kulturës sonë fetare kanë një dimension të gjerë tek personat me mundësi të mira materiale, për çka shpresoj të kem mundësinë të informoj publikun opojan se pronari i “Universal comercit” z. Shehadin Qafleshi ka dedikuar komplet mjetet financiare për ngritjen edhe të një sherife të minares në fshatin Bellobrad.