Sot me datë 24 Qershor të vitit 2019 në kuadër te projektit INTERDEV 2 e që është financuar nga ADA dhe i realizuar nga UNDP dhe komuna e Dragashit në kuadër të skemës së granteve të LDF ( Fondi për Zhvillim Lokal) nënshkruan marrëveshje me pesë fermerë nga komuna e Dragashit të cilët ishin përfitues të granteve.

Përfituesit janë të sektorit të blegtorisë dhe shpeztarisë, me grantet e përfituara fermerët do të përmirësojnë kushtet e punës dhe prodhimit thuhet në këtë marrëveshje të arritur njofton Tv Opoja.