Në këtë fotografi është e paraqitur Shkolla Fillore “ Fetah Sylejmani”, paralelja e ndarë në fshatin Rrenc.

Edhe pse ligji i obligon autoritetet komunale që rrugët, lagjet dhe institucionet publike siç janë shkollat, t’i pajisin me tabela informuese, në këtë shkollë dhe në përgjithësi në komunën tonë, nuk i kushtohet rëndësi.

Fakt ky shqetësues për qytetarët e këtij komuniteti dhe për ne si Lëvizje VETËVENDOSJE!.

Lëvizja VETËVENDOSJE – Sharr,
27 tetor, 2018