Pasi që kaluan 24 orë nga vendimi për produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnja të vendosët taksa në 100% në Komunën e Dragashit ka filluar të zbatohet ky vendim ku sot me datë 22 Nëntor 2018 inspektorë komunalë kan zhvilluar inspektimin në disa veprimtariti afariste të cilat operojnë në Komunën e Dragashit.

Nga inspektimi i cili është zhvilluar me urdhër nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kemi hasur në produkte të cilat janë me origjinë nga Serbia dhe Bosnja si: Merix, Persil detergjente rrobash dhe Perwoll ne vlere totale prej 1.839.50 € me mbishkrimin Kosovo dhe Metohija ne dekleracionin e tyre, te cilat edhe jane larguar nga tregu.

Inspektorati në Dragash bën apel tek afaristët të cilet gjatë furnizimit ti kushtojë rëndësi të veçantë etiketimi dhe dekleracioni e prodhimit të produkteve por në veçanti atyne me mbishkrimin Kosovo i Metohija, UNMIK/KOSOVO, Rezoluta 1244 apo në çfarëdo forme tjetër të emërtohen në kundërshtim me emrin zyrtare të Republikës së Kosovës(p.sh REPUBLIKA E KOSOVES, KOSOVE, KOSOVO).

Njëkohësisht në vendimin e marrë nga MTI obligohen të gjitha subjektet afariste që të cilat operojnë në Komunën e Dragashit të largojnë të gjitha produktet me etiketat apo deklaratën në emërtimet të lartpërmendura , ndërsa në rastë të mos largimit te tyre dhe njëkohësisht vazhdimin e shitjes edhe pasi është paralajmëruar do të ndëshkohen sipas legjislacionit në fuqi