Komuna e Dragashit përkatësishtë Drejtoria e Arsimit ka shpallur konkursin për regjistrimin e nxënësve të klasave të dhjeta, 2022/ 2023 njofton televizioni Opoja.

Nxënësit për të konkurruar për regjistrim në klasën e 10-të në gjimnazin “Ruzhdi Berisha” duhet të plotësojnë kriteret e përcaktuara.

Më poshtë i keni të gjitha informatat që kërkohen: