Drejtori i Arsimit ne Dragash zoteri Vloran Cenaj takoj anëtarët e Panelit Vlerësues Komunal për vlerësimin e nxënësve të klasave I-V dhe VI-IX, paneli Vlerësues Komunal duhet të bëjë vlerësimin e nxënësve për të përzgjedhur më të mirët e komunës, të bëjnë raportin përfundimtar të punës dhe ta përgatisin listën e fituesve nëpër kategori për secilin nivel.
Vlerësimi në nivel të komunës do të filloj në fillim të javës së ardhshme, me datat e vlerësimit nga paneli vlerësuese komunal nëpër shkollat e komunës do të njoftohen me kohë transmeton TV OPOJA.