Me vendim të Kryetarit të Komunës, z.Bexhet Xheladini,sot më datë 17.01.2022 është emëruar z.Veton Halili në pozitën e Shefit të Kabinetit në Zyrën e Kryetarit.

Ky është postimi i publikuar nga kryetari Bexhet Xheladini.

Sot kam emëruar z.Veton Halili në pozitën e Shefit të Kabinetit në Zyrën e Kryetarit.
Vetoni me profesion është Jurist ka punuar si Zyrtar Ligjor për një periudhë mbi 4 vjeçare në Zyrën Regjionale për Ndihmë Juridike.
Suksese!