Përfundoi me sukses kampanja “Trajtimi ekologjik i mbeturinave” në shkollat e komunës së Dragashit, nxënësit shfaqen interesim maksimal për zgjidhjen e problemeve mjedisore duke reflektuar në akteret mjedisor: Komunën Dragash, Eko-regjioni, SHEA…
Së bashku për një mjedis më të shëndetshëm. Bashkangjitur ësht dhe pjesa e fillimit të kesaj kampanje që ësht mbajtur ne Dragash.

“Trajtimi Ekologjik i Mbeturinave” kampanja e lluar nga Shoqata Ekologj