Shoqata Humanitare “OPOJA” është formuar në mujin Nëntor të vitit 2019 me selin e saj në qytetin Wels të Austrisë.

Kur ndalemi dhe e analizojmë se përse është selia e kësaj Shoqate në një shtet europian atëher mund të themi se jan po ata bijë që kurr nuk ua kthyen shpinën vatanit.
Pikërisht edhe për këtë arsye themeluesit e kësaj shoqate humanitare ndjehen tejet të lumtur që sëbashku do të ndihmojnë të afërmit e tyre në Kosovë.

Duke e parë nëpër media të ndryshme sociale gjëndjen e shumë familjeve në Kosovë dhe në bisedime intensive me Hoxhallaret e fshatrave të komunës së Dragashit ata kanë ardhur në përfundim që të formojnë një shoqatë ku do të kenë mundësi të kontribojnë gjithsejcili me ato mundësi që kanë.

Ata së fundi me të gjithë mergimtaret të cilët punojnë dhe veprojnë nëpër shtetet europiane kishin ndërmarrë një aksion për të ndihmuar 100 familje në Opojë me gjëra elementare për jetës.
Në aksionin e ndërmarra me datë 21 Nëntor të vitit 2019 njeri nga aktivistët e kësaj shoqate në bashkëpunim me hoxhallaret e fshatrave në Opojë kanë bër shpërndarjen e ndihmave për 100 familje në nevojë.

Për korrektësi të Opinionit publik familjet të përzgjedhur janë bërë me ndihmën e hoxhallarëve të fshatrave të tyre që gjithçka të jetë më transparente.

Drejtuesit e Shoqatës Humanitare “OPOJA” për redaksin e Tv Opoja theksojnë se ky nuk do të jetë i vetmi aksion që është ndërmarrë por ata shpresojnë që sa më shumë Mergimatir të mbështesin ata aqë më të lehtësuar do të kenë për të ndihmuar familjet në nevojë.
Ata edhe për këtë arsye kanë vendosur që të hapin një gjirollogari ku sejcilin nga ne mund të kontribojë në të.
Mes të tjerash ata kanë përcaktuar qartë se kush dëshiron që të jetë antarë i rregullt në të mund të bëjë pages mujore me nga dhjetë euro (10) ose në atë vjetore me nga njëqind e njëzet euro (120).

Për të interesuarit që dëshirojnë të informohen rreth aktiviteteve te shoqatës mund të drejtohen tek Hoxha i fshatit Buzez i cili edhe njëherit është kryesusi për çdo aktivitet humanitar në Opojë.