Këtë ditë vikendi i vizituam disa nga fermat në ndërtim e sipër të fermerëve të Opojës, përfitues të granteve investive të programit për zhvillim rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR)!

Këtë vit (2018), nga kjo trevë kanë përfituar 13 fermer në vlerë nga 11 mijë deri në 100 mijë euro, me një vlerë në total 540 mijë euro!

Nga mbështetja investive (65-70%) e MBPZHR-së kanë përfituar këta fermer:

1.Lirim Tafili – Blaç
2.Halit Reshiti – Bresanë
3.Ajet Asllani – Buzez
4.Hajrim Halimi – Kuk
5.Shukri Myrtezani -Zaplluxhe
6.Gursel Myrtezani -Zaplluxhe
7. Xhemal Iljazi -Zgatar
8.Adil Tahiri – Zaplluxhe
9. Ramadan Fetahu – Kuk
10. Ilir Dauti – Dragash
11. Albana Kalanderi – Kosavë
12.Ensar Ibrahimi – Bresanë
13.Almir Sallahu – Zgatar.

Përkrahja do të vazhdoj edhe në të ardhmen, i ftoj të gjithë fermerët dhe të interesuarit që të aplikojnë në programet zhvillimore të MBPZHR-së dhe partnerëve tjerë që e mbështesin bujqësinë kosovare!