Mësimdhënësit e shkollës së mesme të ulët Ulina në Kosavë përkujtojnë kolegun e tyre Samet Halimin i cili kishte ndërruar jetë në moshën 63 vjeçare.

Samet Halimi kishte edhe dy vite punë për të u pensionuar por që ai tani më nuk është në mesin e kolektivit të shkollës Ulina në Kosavë.
Keta të fundit e përkujtojnë atë në ditën kur ai do të ishte pensionuar.

Kolegu i tij i afërt Nuridin Kuteli ka bër një shkrim në rrjetin social Facebook për mësuesin Samet Halimi tash më i ndjerë.

Sot,në ditën kur do të duhej ta thoshim: -” Ta gëzosh pensionin,kolegë i nderuar”! Ne po të kujtojmë me shumë mall dhe rrespekt,kujtojmë kohën që e kaluam bashkë dhe respektin e ndërsjellë. Lusim Zotin e Lartësuar që tu shpërblej me Xhennet, A M I N !