Inspektorati në komunën e Dragashit më të marrë një informacion me datë 9 Maj 2019 rreth orës 14:40 ku ishte ndalur një mjetë transporti i cili kishte produktet të ndryshme e ku një pjesë prej tyre ishin edhe me afat të skaduar, kishin dalur në vendin e ngjarjes për të vërtetuar gjëndjen njofton Tv Opoja.

Në inspektimin e parë që kishin bërë inspektorati i komunës së Dragashit kishin vërtetuar këto parregullesi:
● Një pjesë e produkteve të cilat kishin destinacion tregun Kosovar ishin me afat të skaduar.
● Operatori për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina gjatë inspektimit nuk ka arritur të prezantojë dëshmi mbi evidencën edhe prejardhjen e tyre.
● Produkte në fjalë nuk kishin përmbajtje për datën e prodhimit.

Produktet më afat të skaduar janë konfiskuar nga Inspektorati i komunës së Dragashit e ku më tëj është bërë edhe asgjësimi në deponin komunale e ndërsa produktet pa evidencën e prejardhjes janë ndaluar deri në afatin e dhënë nga Inspektori.

Ndërsa ndaj operatorit ekonomik është shqiptuar gjobë administrative njofton Tv Opoja.
Inspektorati në Dragash njëherit falenderon Policinë e Kosovës për mbikëqyrjen e kufirit në Dragash si dhe bën apel tek të gjithë qytetarët e komunës së Dragashit që të denoncojnë raste të parregullsive që hasin gjatë blerjeve apo shërbime pranë inspekcionit.