Në ambientet e gjimnazit “Ruzhdi Berisha” në Dragash është mbajtur orë letrare kushtuar Dëshmorëve të Opojës, në këtë organizim prezentuan nxënës si dhe autor nga komuna jonë e jasht saj.

Sot nën patronazhin e Shoqërisë Kulturore ” Ymer Prizreni ” në Gjimnazin Ruzhdi Berisha në Dragash është mbajtur orë letrare kushtuar Dëshmorëve të Opojës.

Në këtë orë letrare nxënësit e kësaj shkolle prezentuan me poezi të ndryshme, ndersa vlen të theksohet se në këtë organizim ishin prezent edhe poetët nga Prizreni: Berat Batiu, Nexhat Liçaj si dhe mikpritës ishin poetët nga komuna jonë: Ismet Lecaj, Ibrahim Skënderi, Abaz Çengaj e Bedri Halimi.

©TVOPOJA