‘’O ju që besuat agjërimi është obligim për ju, sikur që ishte obligim edhe për popujt para jush ashtuqë të bëheni të devotshëm’’(El-Bekare-183)

Duke uruar që ky muaj i shenjtë të pasqyrojë në mënyrë të denjë bindjen fetare dhe sprovën për tiu përkushtuar lartësimit shpirtërorë, Këshilli i Bashkësisë Islame-Dragash uron që Muaji i Ramazanit të gjejë familjet tona në harmoni, mirëqenie, lumturi dhe dashuri.