Kryqi i Kuq në Kosovë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, kanë organizuar një trajnim dyditor në komunën e Dragashit, ku pjesëmarrës në këtë trajnim kanë qenë punëtorë shëndetësor të QKMF-së në Dragash.

Manuali i këtij trajnimi është bazuar në: Trajnimin për pakon minimale fillestare të shërbimeve dhe per shëndetin riprodhues në situata të krizave.