Komuna e Dragashit ka një shtrirje shumë të madhe të fshatrave, edhe pse Dragashi është një komunë e vogel distanca në mes fshatrave dhe qëndres komunale është shumë e madhe.

Kjo distanc ka shkaktuar probleme për qytetaret e komunës sonë, të cilët shpesh i jan drejtuar Prizrenit për nevojat e tyre shëndetsore e tregtare.
Por qendra komunale në Dragash do të jet në të ardhmen më leht e frekuentuar nga banorët e fshatrave të Opojës shkruan TV Opoja.
E kjo do të jet falë një projekti për rihapjen e rrugës dytësore e cila do të lidh fshatin Kapre me fshatin Rrenc.

Komuna e Dragashit këto vitet e fundit ka përmirësuar dukshëm gjëndjen infrastrukturore të rrugëve fal investimeve të ndryshme të cilat janë bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës shkruan TV Opoja.

Pas projektit gjigant për zgjerimin dhe rregullimin e rrugës Zhur-Brod-Zaplluxhe ky cilësohet si projekti më i rendesishëm infrastrukturor nga banoret e fshatrave të Opojës.
Ky projekt ka filluar të inplementohet në muajin nëntor të vitit të kaluar e pritet të përfundoj brenda dy viteve, gjatësia e rrugës do jet rreth 4.5km dhe do lidhet me rrugën e rrencit saktësisht të sheshi “Abdurrahman Gerdellaj”.

Fal këtij projekti disa prej fshatrave të trevës së Opojës do u mundësohet të frekuentojnë qendrën komunale në Dragash me një distancë shumë më të shkurtër se sa që ishte në të kaluarën.
E për vetë qytezën e Dragashit pritet rritje ekonomike fal kësaj rruge dytësore e cila sipas Drejtorit të Urbanizimit në Dragash zotërit Bean Hadžihasan do të jetë funksionale shumë shpejt transmeton TV Opoja.