Pas Netflix, edhe Yahoo dhe Twitter janë dorëzuar përball kërkesave të kosovarëve.

Kompanitë e famshme amerikane ka vendosur prefiksin e Kosovës në web-faqe.

Tani më llogaritë që do të hapen në këto platforma mund të bëhen me numër të Kosovës.

Më parë është bërë një peticion ku është kërkuar që këto kompani të vendosin emrin e shtetit tonë në listën e tyre të shteteve.