Drejtoria e Arsimit dhe Organizata Jo qeveritarë THY përfitues i Programit ERASMUS+ sot më datën 30.04.2019 në orën 11, në sallën e Kuvendit Komunalnë Dragash po mbahet një takim me nxënësit maturantë, me temë “Orientimi në karrierë” njofton TV OPOJA.
Ky takim mund të rezultojë edhe me përfitimin e bursave nga aplikueset e suksesshëm.​
Programi Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) është një program i këmbimit të studentëve në Bashkimin Evropian (BE) i themeluar në vitin 1987.
Erasmus+është program i ri i kombinimit të të gjitha skemave aktuale të arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit në BE, i cili ka filluar në janar të vitit 2014.