Në Sharr, që nga mëngjesi vetëm kanë filluar që të bllokohen rrugët nga bora.
Nëse reshjet vazhdojnë me këtë ritëm, shumica e rrugëve do të jenë të paqarkullueshme, shkak për këtë është “gatishmëria e madhe” e kompanisë kontraktuese për pastrimin e rrugëve.
Gjumi dimëror zakonisht ndodh tek arushat, por këtë rradhë po duket se efekt anësor ka pasur edhe kompanin “Drini”.