Me një program të pasur artistik me këng, poezi e valle para një numri të madh të pranishmëve u manifestua dita e shkollës “Ulina” në Kosavë.

Drejtori i kësaj shkolle z.Hysen Tytyri falendëroi të pranishmit si dhe uroi mësimdhënësit e nxënësit për ditën e shkollës, një fjal rasti e moren edhe nënkryetari i komunës z.Selami Saiti si dhe drejtori për arsim në Dragash z. Vloran Cenaj.

Manifestimi vazhdoi me program artistik i pergaditur nga nxënësit me këng, poezi e valle.