Kryesia e Lidhjës Demokratike të Kosovës, dega në Dragash, sot ka mbajtur mbledhjen e radhës. Në mbledhje, Kryetari foli për ecurin e Zgjedhjeve të 6 tetorit, duke vënë në pah përparimet por edhe ngecjet gjat këtij procesi. Ai foli për rezultatet e secilës nëndegë veç e veç. Anëtarët e kryesisë gjithashtu diskutaun mbi ecurin e përgjithëshme të zgjedhjeve duke dhënë vlerësime, por edhe ide për rritjem e më tëjme të LDK.

Vlerësimi i përgjithëshem ishte që, marrë parasysh faktin se kemi një ngritje prej rreth 500 votash, krahasur me zgjedhjet e 2017, por edhe faktin se LDK në Dragash, doli parti e parë më 6 tetor, këto zgjedhje u cilësuan të suksesshme.
Kryetari kërkoi nga kryesia që të fillojnë parapërgatitjet për kremtimin e 30 vjetorit të themelimit të LDK-së. Meqenëse, 2019, është vit jubilar, ai propozi që manifestimet të fillojnë me 1 dhjetor, për të kulmuar kështu me 23 dhjetor, pra, në ditën e themelimit të LIDHJES DEMOKRATIKE TË KOSOVËS.
#DHJETORI_I_LDKsë