Një jave aktive me ushtrime për Ndihmë të Parë, nga nxënës të klasave të X-ta, të Sh.M.L “Ruzhdi Berisha ” në bashkëpunim me Kryqin e Kuq në Dragash dhe instruktorë nga QKMF.
Pas përgaditjeve disa ditore, sot nxënësit e profileve të ndryshme iu nënshtruan garës e cila nxori një fitues, e që realisht përfitues janë të gjithë pjesëmarrësit.
Në këtë aktivitet vërtetë nxënësit avancuan njohurtë praktike për trajtimin e rasteve emergjente, gjë të cilën e potencuan edhe inatruktorët trajnues.
Vlenë të theksohet bashkëpunim i shkëlqyer ndërinstituacional ndër vite, në avancim të shkollarëve tonë në kompeticione garuese.
Këtë radhë triumfues ishin grupi I‐rë i profilit të Infermierisë së përgjithshme, njëherit grupi përfaqësues në garat rajonale.