Mevludin Krasniqi, Zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR), bëri të ditur se MBPZhR-ja ka ndarë 3 milionë euro për investime në përpunimin e pemëve dhe perimeve.

Ai po ashtu deklaroi, se ditëve në vijim do t’i publikoj edhe listat e projekteve përfituese edhe në sektorët e tjerë!. Krasniqi po ashtu, bëri të ditur shumat që janë ndarë për mbështetje të sektorit të bujqësisë.

Postimi i plotë i Krasniqit në profilin e vet në “Facebook”:

#Grante2018MBPZHR.

Mbështetje konkrete për #MadeInKosova!

Investimet në përpunimin dhe tregtimin e prodhimeve bujqësore/përpunimi i pemëve dhe perimeve, projektet e bashkëfinancura nga bizneset/fermerët dhe MBPZHR që janë në realizim e sipër e kapin vlerën në mbi 6 milion euro, MBPZHR për këtë sektor ka financuar mbi 3 milion euro!

Ditëve në vijim do t’i publikoj edhe listat e projekteve përfituese edhe në sektorët e tjerë!

KJO ËSHTË LISTA E 16 PROJEKTEVE, PËRFITUESE TË GRANTEVE:

MASA 103 – Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e prodhimeve bujqësore

103.3 Përpunimi i pemëve dhe perimeve Kjo është listë e vlerësimeve finale, e nxjerrë pas vlerësimeve të para preliminare, kontrollit në terren dhe procesit te ankesave dhe shqyrtimit të tyre.

Numri Identifikues i Fermës
Emri dhe Mbiemri i Përfituesit
Emri i Projektit
Komuna
Rajoni
Vlerësimi
Shuma e Miratuar
Vlera e përkrahjes publike(MBPZHR)

1.
1044549
Delfin LTD. Shpk. Petrit Topalli
Ndërtimi i qendrës grumbulluese të pemëve
Graçanicë
Prishtina
100.00 pikë
389,254.00 Euro
194,627.00 Euro

2.
1052745
NTP”FATONI” – Faton Krasniqi
Linja për përpunimin dhe ambalazhimin e perimeve
Prizren
Prizren
100.00 pikë
351,266.00 Euro
175,633.00 Euro

3.
1003933
“aktiva” – Burim Selmani
Zgjerimi i objektit dhe investime në pajisje për përpunim, paketim dhe amballazhim
Vushtrri
Mitrovica
95.00 pikë
399,600.00 Euro
199,800.00 Euro

4.
1016457
AGRO – PETROL SH.P.K.
Ndërtimi i fabrikës për përpunimin e patatës
Vushtrri
Mitrovica
95.00 pikë
372,170.00 Euro
186,085.00 Euro

5.
1053769
Beni Dona Plats SHPK- Ragip Mustafa
Zgjerimi i kapaciteteve të depos për grumbullimin, ftohjen dhe ruajtjen e pemëve dhe perimeve
Podujevë
Prishtina
95.00 pikë
400,000.00 Euro
200,000.00 Euro

6.
105668
AR-TECH SH.P.K.- Haxhi Kotorri
Ndërtimi i depos për ruajtjen, klasifikimin, paketimin dhe konservimin e perimeve
Suharekë
Prizren
95.00 pikë
292,534.00 Euro
0.00 Euro

7.
1038341
N.N.SH “MOKNA”- Hazir Metaj
Rritja e konkurentshmerise përmes modernizimit Qendrës Grumbulluese përpunuese
Istog
Pejë
90.00 pikë
368,244.00 Euro
184,122.00 Euro

8.
1024592
N.P.T “Agrokovraga Frut” Nazmi Blakaj
Zgjerimi ( anex ) i depos ekzistuese dhe ndërtimi i dy dhomave të ftohjës
Istog
Pejë
90.00 pikë
386,512.00 Euro
193,256.00 Euro

9.
1044520
“Jege” SH.P.K.- Gezim Berisha
Të prodhojmë që shëndetshëm të ushqehemi
Prizren
Prizren
85.00 pikë
392,656.00 Euro
196,328.00 Euro

10.
1040844
N.T.P “AMG“Afrim Fazlija
Investimet në asetet fizike ne përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore (sektori i përpunimit të pemëve dhe perimeve)
Podujevë
Prishtina
85.00 pikë
398,184.00 Euro
199,092.00 Euro

11.
1010119
“Geli” SH.P.K Frrok Hajdaraj
Investime ne ndërtimin e depos me sistem të ftohjës për ruajtjen e pemëve dhe perimeve
Gjakovë
Gjakova
85.00 pikë
392,504.00 Euro
196,252.00 Euro

12.
1039434
KOSMONTE fOODS shpk Lulzim Begaj
Zgjerimi i kapaciteteve të depos për grumbullimin, ftohjen, paketimin dhe ruajtjen e pemëve dhe perimeve
Prishtinë
Prishtina
85.00 pikë
400,000.00 Euro
200,000.00 Euro

13.
1040923
N.T.P Agro Peti Shahin Shabani
Zgjerimi i hapësirave operuese dhe modernizimi i paisejve për ruajtje dhe përpunim
Podujevë
Prishtina
80.00 pikë
313,147.00 Euro
156,573.50 Euro

14.
1024593
“Pestova” Sh.P.K – Bedri Kasumi
Modernizimi dhe rritja e kapaciteteve për paketimin dhe renovimi i hapësirave paketuese të çipsit.
Vushtrri
Mitrovica
75.00 pikë
400,000.00 Euro
200,000.00 Euro

15.
1006495
NPT ‘Eco Fruits’Salih Statovci
Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore
Podujevë
Prishtina
75.00 pikë
399,032.00 Euro
199,516.00 Euro

16.
1037018
Agroprodukt SHPK – Halit Avdijaj
Zgjerimi i objektit për tharjen dhe përpunimin e perimeve dhe pemëve , dhe rritja e efikasitetit
Istog
Pejë
75.00 pikë
393,040.00 Euro
196,520.00 Euro

*SHENIM: Vlera e përkrahjes publike paraqet shumën financiare të cilën AZHB/MBPZHR do ta ndajë për projekt. Kjo mund të ndryshojë pas kontrollës së dytë, kur përfituesi do të ofrojë dëshmitë/faturat për shpenzimet e bëra