Njësia e hetimeve rajonale e Policise Kufitare Perendimi, Spmk Dragash, Inspektorati komunal, Auv dhe njesitet e antikontrabandës së doganës sotë duke filluar që nga orët e hershme të mëngjesit kanë zhvilluar aktivitete të përbashkëta me çëllim të parandalimit të tregtis ilegale me gjedhe në territorin e komunës sonë si vënde tranziti për shitje në vëndet fqinje.
“Aksioni ka rezultuar tejet i suksesëshëm, jane vërtetuar dyshimet tona dhe janë konfiskuar 25 gjedhe pasi nuk kan dokumentacione mbi prejardhjen e tyre, vlera e të cilave kalone mbi 20,000 euro.”