Qaste në tryezën me temë “Dhuna në baza gjinore dhe përgjegjshmëria e komunave në adresimin e nevojave të viktimave të dhunës në baza gjinore” e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), me anëtar te Kuvedit Komunal dhe anëtar të MKKKDHF në Dragash njofton TV OPOJA

Ne kete takim u diskutua lidhur me proceduat e veprimit dhe zingjirit nderveprues lidhur me trajtimin e viktimave te dhunes, si dhe integrimi i tyre. Me theks te veqant ishte edhe qeshtja e financimit te Strehimoreve nga Komunat regjionale,ku sipas gjendjes aktuale, doli ne pahë se Komuna e Dragashit eshte duke financuar me nje shume modeste per strehimoren por sfide e kesajë është ana ligjore e cila nuk është e rregulluar mirë në nivelin qevëritar pasi që nuk kanë linja specifike bugjetore në këtë drejtim.

Si sfidë tjetër poashtu u theksua edhe për mundesite shumë të vogla në Komunën e Dragashit për të bërë integrimin e tyre si pasojë e mungeses se banesave sociale dhe numrit shume te vogel te bizneseve. Kjo mund te jetën ndonjehere edhe si shkaktarë për mos raportimin e dhunës në familje nëpër institucionet perkatese respektivishtë të Anetaret e Mekanizmit Koordinues Komunal Kundër Dhunës në Familje në Dragash (MKKKDHF).

Si rekomandim KDI mori përsiper që këto qeshtje ti adresojnë ne nivele më të larta si në Parlamentin e Republikës së Kosovës poashtu edhe në Ministritë përkatëse për te krijuarë kushte më të mira!