Është mbajtur mbledhja e dytë e radhës e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi, në këtë mbledhje u diskutua për sigurinë e përgjithshme në komunën e Dragashit.

Në hapje të takimit, kryetari Shabani njoftoi të pranishmit për rendin e ditës dhe në vazhdim tha se bazuar në të dhënat që kemi nga terreni mund të themi se komuna e Dragashit ka përmbushur të gjitha obligimet sa i përket sigurisë së përgjithshme. Ai vlerësoi se gjendja e sigurisë në komunën tonë është e qetë dhe stabile.

Po ashtu, komandanti i Stacionit të Policisë në Dragash Shaqir Uka potencoi se gjendja e sigurisë është e kënaqshme dhe stabile, me përjashtim të disa zjarreve të vogla.
Në këtë takim ishte prezent edhe Xhabir Hamit drejtor ekzekutiv i SPRS, Agim Musliu ekspert i sigurisë dhe koordinatorja e projektit Fitore Fazliju.

©TVOPOJA