Gjithmonë e drejtojm gishin nga insritucionet komunale e nga njerëzit në detyr, me arsye se nuk po i permbushin nevojat tona jetsore.

Me të vertet ne si komun kemi nevoja të mëdha në pergjithesi, buxheti e fuqia e një komune të vogel nuk arrin të na i plotsoj të gjitha ato.

Por edhe të gjitha ato që me shumë mund rregullohen për ne, shkatrrohen nga vet ne.

Rasti i fundit i drejtuar në redaksin e TV Opoja është demtimi i ulseve në shtegun për këmbesor të ndertuara këtë vit.

Nuk duhet ta drejtojm gishtin nga dikush tjeter por duhet të vetdijesohemi e ti ruajm ato që i zotrojm, si pasoj e koprracis sonë komuna jonë po detyrohet që edhe ulset në stacionet e autobuseve ti ndertoj prej hekuri.