Sot është bërë cermonia e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkupitimit midis Kryetarit të Komunës z. Bexhet Xheladini dhe anëtarëve të Mekanzimit Komunal Kordinues Kundër Dhunës në familje, transmeton TV Opoja.
Po ashtu u bë edhe finalizimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për mbrojte nga dhuna.
Në këtë mbledhje ku kryetari Xheladini si titullar i këtij mekanzimi shprehu gadishmëri për mbështetje duke i nkurajuar anëtarët që të punojnë në parandalim të dhunës në familje si dhe të bëhet sensibilizimi i shoqerisë që të raportohet ajo nga viktimat pranë akterëve kompentent./opoja.tv
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02za4pGLfPU4q11cH46Y13yBAAucPFBhBwwGv1BwqQ8H7oFpSNQyxRNv34q8PD26bBl&id=100066575766996