Shkruan Fatmir Halili

Në vendet demokratike qeverisja e shtetit është në duart e partive politike. Jeta politike, institucionale dhe niveli i demokracisë në një vend, varet në tërësi nga niveli i zhvillimit që kanë partitë politike.
Demokracia e brendshëme e partive, meritokracia dhe konkurenca e drejtë e përzgjedhjes së udhëheqësve, janë të një relevance të veçantë për ekzistimin e një partie normale dhe me vlera demokratike.
Qeverisjet e dobëta që ka pasur Kosova këto dy dekadat e pasluftës, janë rrjedhojë e drejtpërdrejtë e partive politike, të cilat kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë pa demokraci të brendëshme, dhe të dominuara nga mentaliteti provincial.
Vota klienteliste, dhe përkrahja e politikanëve për shkak të prejardhjes nga i njëjti regjion, kanë determinuar politikën kosovare për dy dekada, duke pamundësuar avansimet e kuadrove meritore, e në këtë mënyrë, duke fuqizuar njerëz të pa dijshëm dhe të pa vlera.
Mirëpo, fundi i politikbërësve, që për dy dekada kanë zhvatur shtetin, është bërë i domosdoshëm. Fundi i tyre, para së gjithash, duhet të filloj në partitë e tyre të cilave u takojnë. Partitë politike, pa përjashtim, kanë nevojë për refoma të thella, dhe jo vetëm në ndryshimin e strukturave menaxhuese, por, edhe në konceptin dhe filozofinë e tyre politike të stërvjetruar.
Mbështetja në të kaluarën dhe tek liderët e tyre ‘historik’, për të kërkuar votën e qytetarëve, është tregues i mungesës së programeve dhe ideve për zhvillim, dhe mungesës së kuadrove të mirëfillta për të krijuar programe dhe për të sjellë alternativë serioze.
Për më tepër, mungesa e programeve politike dhe kuadrove të duhura, është pasojë eksplicite e avansimeve familjare, shoqërore dhe të padrejta brenda partive.
Për reformimin e partive, përgjegjësinë kryesore, para së gjithash, e kanë liderët e tyre. Shikuar në retrospektivë se si ka ecur zhvillimi i partive politike kosovare, mund të konkludohet lehtë se reformimi i tyre është tejet i zorshëm dhe me pasoja për to. Kjo, për faktin se brenda tyre janë avansuar diletantë politikë, profiter dhe njerëz të pa vlerë, prandaj, largimi i tyre nënkupton edhe çarje të partive, sepse të tillë persona, nuk arrijnë të kuptojnë demokracinë dhe respektimin e reformave partiake. Politikanë të tillë jo rrallë na kanë sjellë shfaqje teatrale në Kuvendin e Kosovës, si edhe në Kuvendet partiake.
Andaj, reformimi i partive përveç që do të jetë i vështirë, do të jetë sfidues për secilën parti politike, dhe në këtë mënyrë, do të vazhdojmë të shohim fytyrat e njëjta në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, dhe vazhdimin e debateve të kota, sa për të humbur kohë.
Mos reformimi i partive, na jep të kuptojmë edhe atë, se nuk do të shohim qeverisje më të mira, por, do të vazhdoj qeverisja çfarë e kemi edhe tani, si dhe status quo-ja ekonomike në vend.