Kompania e cila merret me mbledhjen e mbeturinave “Eko Regjioni” në Dragash nepermjet një komunikate dhënë për media ka kërkuar nga klientet e saj që të kryejnë obligimet ndaj kompanisë.

Kjo është komunikata e “Eko Regjioni” në Dragash:

KRM – “ EKOREGJIONI” Sh. A Njesia Operative –DRAGASH

Shfrytëzoje rastin për pastrim të borgjit për Mbeturinat
Duke u bazuar në të dhënat e KRM,,Ekoregjion” në sistemin e inkasimit, është vërtetua se ka shumë klient që për shërbimet e pranuara ,nuk kanë bërë pagesa disa vite me radhë dhe borxhi i tyre ndaj kompanisë është akumuluar (mbledhurë) duke filluar nga 100 euro e deri 1000 euro , andaj shfrytëzoje rastin dhe lajmerohu në kompani ose te inkasantat në teren per borxhin tuaj deri sa nuk është vonë.