Sot janë mbajtur zgjëdhjet e mbrëndshme në kuader të Partis Demokratike Të Kosovës (PDK), në Nëndegën e Bresanës ku janë zgjedhur struktuarat e reja që do të përfaqsojn këtë Nëndegë. Me një prezenc të konsidërueshme dhe pëlqimin e të gjithë anëtareve zgjidht Kryetar i Nëndeges Bresanë Driton Ademi si dhe Kryesia dhe Delegatët.