Përkrahje të rinjëve në komunitetet lokale në Kosovë.
Në kuadër të mbështetjes ndaj komuniteteve të mundësuar nga IOM –KOSOVO , Banaka Botërore, Ambasada Angleze , ka përfunduar zbatimi i projekt-grandeve për Dragashin duke i përfshirë fshatrat e OPOJËS.


Tre të rinjë vullnetarë Dea Bojaxhiu , Sabina Tërshnjaku , Gresa Cenaj ishin fituese të projektit i cili titulllohej “ Mungesa e zhveshtoreve në shkollat fillore dhe të mesme”
Konkretisht për shkollën fillore “SHABAN SHABANI” në Llopushnik dhe shkollën e mesme “RUZHDI BERISHA” në Dragash . Përfitues të këtij projekti ishin mbi 400 nxënës të shkollës fillore si dhe të mesme.
Ku këto shkolla u paijsën me “KËNDIN E LEXIMIT”:libra , me nga dy banka, katër ulëse me nga një raft të librave si dhe me nga gjashtëdhjetë kaca për të dy shkollat.


Ky aktivitet u organizua dhe u mbikëqyr nga Elita Reshtani dhe konsulente e projektit për “Parandalim të ekstremizmit të dhunshëm” Filloreta Spahija .
Kryetari i komunës së Dragashit së bashku me drejtorin e Arsimit ishin falënderues të IOM për këtë iniciativë dhe për mbështetjen e të rinjëve.